นิ้ปเปิ้ล เป็ด JRL-400

นิ้ปเปิ้ล JRL-400

สำหรับ เป็ดพันธุ์ และเป็ดเนื้อ ทุกชนิด

กินน้ำได้ทุกมุมมอง ทุกทิศทาง 

ให้น้ำมากสูงสุด ถึง 400 ซีซี/นาที

ลดการสูญเสีย อันเนื่องจากการขาดน้ำ เมื่อเป็ดโต

ลดแรงงานคน ไม่ต้องปรับระดับน้ำ ตั้งครั้งเดียว ทตลอดการเลี้ยง

สามารถใช้ระดับน้ำ 50 ซม.-80 ซม. สำหรับ ทุกอายุของสัตว์

NIPPLE JRL-400 Duck Nipple

Max flow 400cc./min.

Easy drink concept all direction can drink.

No need to adjust water pressure. Save cost of worker.

Water level at 50cm up to 1.0 meter is accepted.