Products

 
Watering System:
Nipple JRL-360 swing type.
Nipple JRL-400 Duck Nipple.
PVC Square pipe
ระบบให้น้ำ 
นิ้ปเปิ้ลสวิงรุ่น JRL-360 นิ้ปเปิ้ลสวิง สำหรับ เป็ด JRL-400ถ้วยรองน้ำ สำหรับท่อ PVC กลม และ เหลี่ยม
แค้มป์ ยึดท่อ และท่อน้ำ ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว
 
Heating System:
Infra-red LP gas Brooder JRL-8S
Infra-red LP gas Brooder JRL-F14
Force Air LP gas Heater JRL-225B
Force Air LP gas Heater JRL-250B
Force Air LP gas Heater JRL-300D
ระบบให้ ความร้อน
หัวกกแก๊ส อินฟาเรด JRL-8S
หัวกกแก๊ส อินฟาเรด JRL-F14 
เครื่องเป่าลมร้อน JRL-225B
เครื่องเป่าลมร้อน JRL-250B
เครื่องเป่าลมร้อน JRL-300D
 
Weighing System
Bird scale WS-1020
Swine scale WS-1020-500
Cow scale WS-1020-1000
Feed Silo
ระบบชั่งน้ำหนัก
ตาชั่งไก่แบบ แขวน แบบ ถาดวางพื้น สำหรับ สัตว์ปีก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม JRL-WS-1020
ตาชั่งสุกร ชนิด เคลื่อนย้ายได้
ตาชั่งวัว และ
ระบบตาชั่งสำหรับ ไซโล JRL-20XT รองรับการชั่ง 3ขา และ 4 ขา ที่ 10ตัน สูงสุด และ 15 ตัน สูงสุดสำหรับ 6 ขา
 
Medicator/Doser/Chlorinator
SAM Dose
Easy Dose
Mini Dose
Dual Dose
Dostimer
Kuken Dose
CL-200
CL-500 and 
CL-X
 
เครื่องจ่ายยาและคลอรีน
เครื่องจ่ายยา มีหลายประเภท แบบอัจฉริยะ DOSTIMER แบบ ทั่วๆไป ผสมง่ายๆ เช่น EASY DOSE และ ผสมได้ 2 แบบ DUAL DOSE 
 

 • nipple1.jpg
  ระบบให้น้ำ JRL ทุกรายการ ถูกพัฒนาด้วยหลักการที่สำคัญ: 1) ให้น้ำมากพอ สำหรับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ เขตโซนร้อน 2) ไม่รั่วซึม อันเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดเชื้อโรค แหล่งกำเนิดก๊าซพิษ ต...

 • Heater E1.jpg
  JRL ได้พัฒนา อุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับให้ความอบอุ่นแก่ สัตว์เลี้ยงมานาน กว่า 17 ปี อาทิ หัวกกแก๊ส อินฟาเรด แบบเซรามิค JRL-8S หัวกกแก๊ส อินฟาเรด แบบ ตะแกรง JRL-F14 และ เครื่องเป่าลมร้อน...

 • 20XT 1.jpg
  ระบบชั่งน้ำหนัก ของ JRL พัฒนา ขึ้นจากความต้องการของลูกค้า ที่ต้องจำเป็นใช้ เครื่องชั่งพิเศษ สำหรับ การควบคุมคุณภาพของ สัตว์ หรือ การควบคุมระบบอาหารวัตถุดิบ เพราะ เป็นค่าใช้จ่ายหลัก...

 • DOSTIMER11.jpg
  ชุดผสมยา ชุดจ่ายยา ชุดจ่ายวัคซีน ชุดผสมคลอรีน ชุดจ่ายคลอรีน JRL พัฒนา ชุดจ่ายผสมยา ด้วย ชุดปั้มคุณภาพสูง ที่พบเห็นได้เพียงในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือในอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น...

 • wpc1by tuk4.jpg
  ระบบควบคุมในโรงเรือนปศุสัตว์เป็นระบบที่สำคัญในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ใช้สำหรับควบคุม พัดลม ปั้มน้ำ รวมถึงการเปิด ปิด ระบบอื่นๆในโรงเรือน ปศุสัตว์JRL ได้พัฒนา ชุดควบคุม พัดลม JRL-105,J...