หัวกกแก๊ส JRL-8S

หัวกกแก๊ส อินฟาเรด JRL-8S

JRL-8S หัวกกแก๊ส แบบเซรามิค กระบัง สแตนเลส

สะท้อนความร้อนดีกว่า ประหยัดแก๊สกว่า

ให้กำลังความร้อน สูงถึง 4,600 บีทียู.ชม

สำหรับกกลูกไก่ ได้ถึง 1,500 ตัว

JRL-8S Stainless steel reflector.

Ceramic Infra-red type.

Stainless steel reflector to better reflect Infra-red ray down to the floor.

Heat capacity 4,600 btu.hr. To save energy and your money.

Brooding  up to 1,500 birds.

All spare parts in stock.