หัวกกแก๊ส JRL-8S

หัวกกแก๊ส อินฟาเรด JRL-8S

JRL-8S หัวกกแก๊ส แบบเซรามิค กระบัง สแตนเลส

สะท้อนความร้อน ดีกว่า ประหยัดแก๊สกว่า

ให้กำลังความร้อน สูงถึง 4,600 บีทียู.ชม

สำหรับกกลูกไก่ ได้ถึง 1,500 ตัว

หัวกกแก๊ส อินฟาเรด

Infra-red gas brooder JRL-8S

JRL-8S The ceramic brooder with Stainless steel reflector.

Ceramic Infra-red type.

Stainless steel reflector, to get more temperature on floor.

Heat capacity 4,600 btu.hr.

to brooding birds up to 1,500 birds.