ชุดควบคุม อุณหภูมิ JRL-7T

ชุดควบคุมอุณหภูมิ JRL-7T

ใช้สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์ ด้วย การเปิด ปิด พัดลม ปั้มน้ำ และสามารถสงสัญญาน เตือนภัย เมื่อ อุณหภูมิ สูง และ ต่ำ กว่า อุณหภูมิ เป้าหมายที่กำหนดไว้

ใช้สำหรับ สั่งการ:

1 เปิด-ปิด พัดลมและเวลาในการเปิด ปิด สำหรับ คำสั่งระบายอากาศ เมื่อสัตว์ ยังเล็กอยู่

2 เปิด-ปิด พัดลม 4 คำสั่ง

3 เปิด-ปิด ปั้มน้ำสำหรับ คูลลิ่งแพด พร้อมสามารถกำหนดเวลา การเปิด-ปิด ได้ เป็นหน่วย วินาที

4 เปิด-ปิด สัญญาน เตือนภัย เมื่อ อุณหภูมิ สูงเกินกำหนด และลดลงต่ำกว่า ค่าที่กำหนด

Temperature Controller JRL-7T

JRL-7T to be used to control fan, water pump and alarm system by temperature.

1 Command for stand by fan with timer

4 Commands for fan

1 Command for water pump for cooling pad with timer

1 Command for temperature Alarm Higher/lower temperature