ระบบควบคุม

ระบบควบคุมในโรงเรือนปศุสัตว์ 

เป็นระบบที่สำคัญในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ใช้สำหรับควบคุม พัดลม ปั้มน้ำ รวมถึงการเปิด ปิด ระบบอื่นๆในโรงเรือน ปศุสัตว์

JRL ได้พัฒนา ชุดควบคุม พัดลม JRL-105, 

JRL ได้พัฒนา ชุดควบคุม พัดลม ปั้มน้ำ ฮีตเตอร์ และ ระบบเตือนภัย JRL-208 และ JRL-208D สามารถเก็บข้อมูลการเลี้ยงได้

ปัจจุบัน JRL มีผลิตภัณฑ์ ชุดควบคุม 2 รุ่น

JRL-7T สำหรับการควบคุม พัดลม ปั้มน้ำ และ สัญญานเตือนภัย

JRL-Controller

JRL-WPC-S สำหรับการควบคุมปั้มน้ำ คูลลิ่งแพด พร้อมกำหนดเวลาการเปิด ปิด

JRL Controller we have developed Climate controller JRL-7T and water pump controller JRL-WPC-S