นิ้ปเปิ้ลหมู

นิ้ปเปิ้ลหมู JRL

ผลิตจากเหล็กสแตนเลส 2xx

มีหลายประเภท

1002 สำหรับลูกหมู

1004 สำหรับหมูขุน

1104 และ 1105 สำหรับพ่อแม่พันธุ์

Pig Nipple JRL

Pig nipple JRL made by stainless steel series 2xx

4 models to choose

1002 for piglet

1004 for  pig

1104 and 1105 for sow and breeder