ตาชั่ง สัตว์ใหญ่

ตาชั่ง สำหรับ สัตว์ใหญ่

ขนาด 500 กิโลกรัม ขนาด 1,000 กิโลกรัม และ ขนาด 1,500 กิโลกรัม 

ด้วยค่าผิดพลาด ต่ำกว่า 1 %

ควบคุมการบันทึกน้ำหนักด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

อุปกรณ์ เสริม

-ระบบเก็บข้อมูลด้วย เฟรชไดร์ฟ

-รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กระดาษร้อน

-สามารถใช้แบตเตอรี่ เพื่อ พกพาได้ ใช้งานนาน ถึง 5 ชั่วโมง

Pig/Cow/Goat scales

Maximum weight  1,200 kg. +/- 0.5%

loadcells with automatic balancing program.

Memory unit ( Flash drive option)

Printer (option)

RFID port connected (option)

Portable unit can use 5 hrs ( option depend on battery)