ชุดผสมคลอรีน

ชุดผสมคลอรีน JRL

CL-200 สำหรับผสม คลอรีน 10% เพื่อเล้าที่มีอัตราการไหลของน้ำมากถึง 200 ลิตร/นาที

CL-500 สำหรับผสม คลอรีน 10% เพื่อเล้าที่มีอัตราการไหลของน้ำมากถึง 500 ลิตร/นาที

CL-X     สำหรับผสม คลอรีน 10% เพื่อเล้าที่มีอัตราการไหลของน้ำมากถึง 1,000 ลิตร/นาที

JRL Chlorine Injector

CL-200 To dose Chlorine solution 10for water consume system up to  200 liter/min.

CL-500 To dose Chlorine solution 10for water consume system up to  500 liter/min.

CL-800 To dose Chlorine solution 10for water consume system up to  800 liter/min.

CL-X     To dose Chlorine solution 10for water consume system up to  1,000 liter/min.