ชุดจ่ายผสมยา ดูอัลโดส

JRL Dual Doser : ชุดจ่าย ผสมยา ดูอัลโดส 

ชุดผสมยาความละเอียดสูง

สามารถผสมยาได้ 2 วิธี

1 ผสมแบบ อัตราการจ่าย เป็น ลิตร/ชั่วโมง คือ  กำหนดจำนวนลิตรของยาและเวลา

ที่จะต้องให้ สำหรับไก่เล็ก ที่กินน้ำน้อย เพื่อการให้ยาที่สมบูรณ์ และ

สำหรับ ยา ที่จ่าย ให้สัตว์กิน ไม่ให้เกินเวลา ไม่เหลือ  ทำให้ไม่ต้องเททิ้ง

2 ผสมเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่เกษตรกร คุ้นเคย มาตรฐาน 1 ส่วน : 100 ส่วน ถึง 1 : 20  หรือ ตั้งแต่ 1% ถึง 5%

JRL Dual Doser 

Professional doser wth 2 types for dosing

1st is dosing by percentage from 1%, 2% ...up to 5%

2nd is dosing by medical/vaccine rate for small birds or less water consume. 1 liter/hr. up to 25 liter/hr.

No medicine to expire.