เครื่องจ่าย ผสมยา อัจฉริยะ โดสไทม์เม่อร์

JRL-DOSTIMER โดสไทม์เมอร์ ชุดจ่ายผสมยา อัจฉริยะ IOT 4.0

สามารถผสมได้ 2 วิธี

1 ผสมแบบ กำหนดจำนวนลิตรของยาและเวลาที่จะต้องให้ สำหรับไก่เล็ก กินน้ำน้อย เพื่อการให้ยาที่สมบูรณ์ และสำหรับ ยา ที่ห้ามใช้เกินเวลา ไม่ต้องเททิ้ง

2 ผสมเป็นเปอร์เซ็นต์ มาตรฐานสูง ถึง 1: 2,000 ส่วน ถึง 5: 100 ส่วน หรือ  ตั้งแต่ 0.05 % ถึง 5 %

พร้อมเซ็นเซอร์ วัดปริมาตร น้ำที่ไหลในระบบ ได้ สูงถึง 60 ลิตร/ นาที

เก็บข้อมูล การใช้น้ำในเล้า การให้ยา ตลอดเวลา แบบ รูปแบบตาราง Excel ด้วย เฟรชไดร์ฟ

2019 พบ IOT 4.0 Intelligent DOSTIMER สามารถรายงานผล และ สั่งการผ่านโทรศัพท์ มือถือ (อุปกรณ์เสริม)

JRL-DOSTIMER

We can dose medicine/vaccine in 2 types: 

 1st is dosing by percentage.

 2nd is dose by dosing rate of medicine/vaccine.

 With water sensor in line.

 LCD display with flow rate and water volume real times.

 USB port for Data collected in excel format*by flash drive.

 2019 DOSTIMER version is IOT 4.0 Doser. To Order to Dose and All data monitering on Mobile phone (option)