เครื่องจ่ายยา และ เครื่องผสมคลอรีน

ชุดผสมยา ชุดจ่ายยา ชุดจ่ายวัคซีน ชุดผสมคลอรีน ชุดจ่ายคลอรีน 

JRL พัฒนา ชุดจ่ายผสมยา ด้วย ชุดปั้มคุณภาพสูง ที่พบเห็นได้เพียงในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือในอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น

 แต่ เสริฟ ให้เกษตรกร ในราคาประหยัด

เกษตรกร ได้สินค้าที่มีความละเอียด และแม่นยำสูง

ส่งผลให้ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ลดการดื้อยา สุดท้าย ส่งผลต่อต้นทุน 

พบ IOT 4.0 Intelligent DOSER "JRL-DOSTIMER" เป็นชุดจ่ายผสม ยา ผ่านเครือข่ายระบบ โทรศัพท์มือถือ และรายงานผลการจ่ายยา สารเคมีผ่านจอโทรศัพท์ ดูได้ทั่วโลก

สำหรับการผสมคลอรีน มีให้เลือกหลายรุ่น ตามปริมาตรน้ำที่ใช้ ใช้ผสมง่าย คำนวน ให้เสร็จเรียบร้อย

JRL Dosing Systems.

JRl has develop Hi precision doser for farmer since 2014.

Easy Dose is simple with high accuracy dosing by percentage 1% up to 5%

Dual Dose is professional type dosing system.

DOSTIMER is Intelligent Dosing IOT 4.0 monitor on Mobile phone.

CL-200 is Chlorine Injector for water treatment in small farm less than 200 liter/min.

CL-500 is bigger one for water volume up to 500 liter/min.

CL-800 is for water volume up to 800 liter/min. and 

CL-X is for water volume up to 1,000 liter/min.