ระบบชั่งน้ำหนัก JRL

ระบบชั่งน้ำหนัก ของ JRL พัฒนา ขึ้นจากความต้องการของลูกค้า ที่ต้องจำเป็นใช้ เครื่องชั่งพิเศษ สำหรับ การควบคุมคุณภาพของ สัตว์ หรือ การควบคุมระบบอาหารวัตถุดิบ เพราะ เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดขึ้นในฟาร์ม

แม่นยำสูง ด้วย โหลดเซลล์คุณภาพสูง และชุดประมวลผล ผลิตในประเทศไทย ทนทาน

มีทั้งแบบติดผนัง และ พกพา

ลดแรงงาน เพิ่มกำไร ลดขั้นตอน ประหยัด แรงงาน

พร้อมสามารถต่อพ่วงคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์เสริม)

JRL weighing System

All data to correct are input raw materials and output of animal growth.

Weight in process will help farmer know status of business. How much money to pay feed and how much profit or loss of crop.

Less worker, less process and finally less expend.

Port to link computor by wire. (option)