ชุดควบคุม หัวกกแก๊ส กึ่งอัตโนมัติ JRL Brooder Mate

ชุดควบคุม การทำงาน หัวกกแก๊ส JRL

สามารถตั้งอุณหภูมิ เป้าหมายได้ 1-90 C

เร่งหรี่ แก๊ส อัตโนมัติ พร้อม สาย เซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ ได้ ยาว ถึง 50 เมตร

Brooder controller JRL

Semi-automatic brooder controller.

To Easy temperature adjustable with Digital sensor temperature control.

Used for 16 max. brooders./house.