หลอดอินฟาเรด

หลอดไฟ อินฟาเรด E27

 หลอดไฟอินฟาเรด มีกำลังความร้อนให้เลือก ตั้งแต่ 100 วัตต์, 175 วัตต์ และ 250 วัตต์

 ทนทาน เกลียวแน่น ไม่หลุด

JRL Infra-red lamp  E27 

More Infra-red ray with the same power input.

Heat capacity 100 watt, 175 watt and 250 watt. you can choose.

Long life and strong base .