หัวกกแก๊ส JRL-F14

JRL-F14 หัวกกแก๊ส แบบตาแกรงพิเศษ

สแตนเลส ทั้งตัว เบา ใช้งานง่าย

ดูแลรักษาง่าย เร่งความร้อนในคืนที่หนาวเหน็บได้

ให้กำลังความร้อน มากถึง 15,000 บีทียู.ชม. เร่งได้ยามหนาวเหน็บ ที่แรงดันแก๊ส ไม่เกิน 3 ปอนด์/ตร.นิ้ว

สำหรับกกลูกไก่ ได้มากถึง 3,000 ตัว

JRL-F14 Infra-red gas brooder net type.

Stainless steel reflector with light weight 2.0 kg. 

Easy to maintenance.

Heat capacity up to 15,000 btu.hr. with LP gas pressure up to 3 psi.

Brooding up to  3,000 birds.