เครื่องเป่าลมร้อน JRL-225B และ JRL-250B

เครื่องเป่าลมร้อน หรือ เครื่องกกแก๊ส อัตโนมัติ 

JRL-225B and JRL-250B

ให้กำลังความร้อน 225,000 บีทียู.ชม และ  250,000 บีทียู.ชม.

พร้อมชุดควบคุม ดิจิตอลในตัว

หัวฉีดแก๊ส มากกว่า 6 หัว หัวจุดแก๊ส 2 วงจร

ระบบป้องกันหนู* และ ป้องกันไฟลุก อัตโนมัติ* ...สิทธิบัตร ของ JRL

สามารถใช้ ไบโอแก๊ส ได้ (สั่งผลิตพิเศษ)

Force air gas heater “ JRL-225B and JRL-250B”

Heat capacity 225,000btu.hr and 250,000btu.hr.

Digital control with LED status.

Multi point gas nozzle and twin ignitor.

Rat guard and fire protection (patent)

Bio-gas is available(made to order)