ท่อน้ำเหลี่ยม 1 นิ้ว JRL

ท่อเหลี่ยม 1 นิ้ว สำหรับไก่เนื้อ เป็ด ที่ต้องการน้ำเยอะ

จากการคำนวน จะมีน้ำเย็น มากกว่า ท่อ 6 หุน ถึง 1.9 เท่า

เหมาะกับ ในการเลี้ยง เขตร้อนน้ำเย็นๆในท่อ จำนวนมาก จะกระตุ้นการกินน้ำ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เช่น ถ้วย และชุดจับยึด ครบเส้น

JRL square pipe

1" size for more water flow.

cool water stock in pipe 1.9 times of 3/4"

No need to use saddle