นิ้ปเปิ้ล สวิง JRL-360

นิ้ปเปิ้ล JRL-360 

 สำหรับ ไก่เนื้อ และไก่ไข่กินน้ำได้ทุกมุมมอง

 ให้น้ำมากสูงสุด ถึง 200 ซีซี/นาที ลดการสูญเสีย อันเนื่องจากการขาดน้ำ

 ลดแรงงาน ปรับระดับครั้งเดียว ตั้ง แต่ ลงไก่ ถึง จับ ไก่ ลดแรงงานปรับระดับน้ำบ่อยๆ

ระดับน้ำ สามารถใช้ระดับน้ำ 50 ซม.-80 ซม. สำหรับ ทุกอายุของสัตว์

Nipple JRL-360

for Broilers, Layer, rabbit 

Easy drink concept all direction can drink

Max flow 200 cc./min. at pressure 0.7psi.

No need to adjust water level.

from 1st day chick to 45 days.

All direction for all age.