ระบบให้ความร้อน

 

JRL ได้พัฒนา อุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับให้ความอบอุ่นแก่ สัตว์เลี้ยงมานาน กว่า 17 ปี 

อาทิ หัวกกแก๊ส อินฟาเรด แบบเซรามิค JRL-8S หัวกกแก๊ส อินฟาเรด แบบ ตะแกรง JRL-F14

และ เครื่องเป่าลมร้อน หรือตู้กก อัตโนมัติ JRL-225 B และ JRL- 250 B

JRL has started production of JRL-8 Infra-red Brooder in 2002. 

JRL has started production of Force air LP gas heater JRL-225B in 2006.

JRL has started production of Brooder controller JRL-Brooder Mate  in 2010.

JRL has started production of JRL-F14 Infra-red net brooder in 2012.

JRL has started production of Force air LP gas heater JRL-250B in 2017.

Our Brooder are long life and we have all spare parts to serve you.

Our Force air gas heater has " Rat guard shutter and fire sensor protection inside"...patent.