ระบบให้น้ำ JRL

ระบบให้น้ำ JRL ทุกรายการ ถูกพัฒนาด้วยหลักการที่สำคัญ:

1) ให้น้ำมากพอ สำหรับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ เขตโซนร้อน

2) ไม่รั่วซึม อันเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดเชื้อโรค แหล่งกำเนิดก๊าซพิษ ต่างๆในโรงเรือน

3) ใช้แรงงานคนน้อย เช่น ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการปรับระดับแรงดันของน้ำ และ

4) ดูแลรักษาง่าย และเกษตรกร สามารถซ่อมเองได้

JRL Watering system

JRL products have been developed by following concept:

1st Nipple must give enough water

2nd Nipple must not leak

3rd Class A material, first grade only.

4th Reasonable price and save labor cost.

5th Easy installation and DIY

6th Spare parts always stock in warehouse.